Et kig indenfor hos Pharma Nord

Jeg tog kontakt til Pharma Nord, fordi jeg gerne ville have netop deres reklame på min sundhedsfaglige blog. Mine bevæggrunde er kendskabet til den høje kvalitet der kendetegner produkterne. Min mail endte på Troels Rickers bord, hvilket førte til en invitation til at se fabrikken. Det ville jeg naturligvis gerne og gjorde opmærksom på at, jeg også gerne ville skrive en artikel om mit besøg i fabrikken, selvfølgelig med hensyntagen til evt. hemmeligheder. Du sidder lige nu med resultatet, så jeg ønsker dig god læselyst.
Ved min ankomst modtages jeg varmt af Troels Rickers, som har ansvar for uddannelse og salg i Danmark.


Vi starter med en kop kaffe og en indledende snak, men fredag er en kort arbejdsdag og det giver mest mening at se en aktiv produktion. Derfor letter vi vores korpus og går til slusen, hvor jeg iføres hårnet, tjekker i spejlet om der er styr på lokkerne, hvilket der naturligt nok ikke er, men bliver. Herefter grundig håndvask husker tomlen, man er vel sygeplejerske, Troels viser mig, hvordan jeg kan bruge bænken til at tage plastfutter på, på den urene side og uden at berøre gulvet, ændre siddepositur sådan at, den futteklædte sko nu er på den rene side af bænken, gentag. Vi tager begge en engangskittel på, ærmerne er for lange, men pyt jeg bukker dem op som jeg plejer. Til sidst sprittes hænderne og så åbnes dørene til en spændende verden.
Stedet viser sig at være en labyrint af glasbure, hvor personalet koncentreret sikrer produktionen af millioner af kapsler og tabletter. Aller først mødes jeg af en karakteristisk, men alligevel ubestemmelig duft. Jeg overvejer kort om det kan være fisk, men jeg kan ikke være sikker. Det viser sig at være gelatine som dufter. Vi er på vej mod det første glasbur, hvor der i dag laves Q-10 kapsler. Jeg får vist, hvordan de bløde kapsler skabes mellem to valser, hvor gelatinen, nærmest som et bredt bånd, føres helt ind i forme samtidigt med at sojaolien, som er tilsat det aktive stof, fyldes i og splitsekundet efter er kapslerne svejset sammen. Efter skabelsen skal kapslerne tørres, hvilket foregår i en serie af sammenkædede tromler. Efterfølgende hærdes kapslerne i særlige kasser, hvor kapslerne bredes ud i et lag. Kasserne stables og transporteres til tørrerummet. Her er meget lav luftfugtighed og dejligt lunt. Produkternes vægt følges nøje og er afgørende for, hvornår hærdningen er fuldført.

Copyright Pharma Nord

Senere ser jeg hvordan kapslerne sorteres både mekanisk og manuelt. Netop denne dag har der været gang i et drilagtigt produkt, så der sorteres rigtigt mange deforme og sammenklistrede kapsler fra. Det er et job som fordrer god koncentration og evne til at spotte selv små fejl, der let overses, hvis kapslen ligger på fejlen. Efter sortering poleres kapslerne i tromler monteret med medicinsk bomuld. Jeg beundrer især en smuk kobbertromle og spørger om der er en mening med at, den er af kobber og de andre er af rustfrit stål. Jeg får at vide at, det er fabrikkens første tromle, der stadig fungerer upåklageligt.
Mange af Pharma Nords produkter er i tabletform, men fordi de fleste kosttilskud skal indtages i særdeles små mængder, må der anvendes et hjælpestof. Hjælpestoffet er et helt blødt og let. Nærmest som snekrystaller. Idet hjælpestoffet let binder andre stoffer til sig er det ikke nødvendigt at tilsætte klister. I stedet mixes hjælpestof og indholdsstof i en stor beholder, hvor der skabes turbulens ved at tilføre luft ved højt tryk. Den færdige blanding ender i en helt ren tragt, som passer til tabletpressemaskinen i næste glasbur. Både for de bløde og hårde kapsler samt tabletternes vedkommende er der flere glasbure med hver sin produktion. Den maskine som jeg beundrer er gået i stå, men indenfor ganske kort tid har ansvarshavende gang i maskineriet, så der igen triller røde tabletter ned i kassen. Hele buret og maskinen er dækket af et tyndt lag rødt støv, fordi der her produceres tabletter af rød ris. Når tabletterne er formet tilføjes de en coating for lettere indtagelse og smagløshed.
Til sidst er det Glucosamin kapslerne det handler om. Her indfører maskinen indholdsstoffet i hårde kapsler. Oven over maskinen er to store tragte. Den ene indeholder indholdsstoffet og den anden de tomme kapsel halvdele. På magisk vis kan maskinen skelne de to kapselhalvdele, indføre indholdsstoffet i den inderste og lukke med den yderste. Alt sammen i højt tempo. Her kan man også se at, der ligger indholdsstof på maskinen og i buret.

Den meget høje kvalitet, som kendetegner Pharma Nords produkter skabes blandt andet ved et sæt af meget høje hygiejniske standarder. Det betyder at, hver produktions maskine/ linje er indkapslet i sit eget glas bur. På den måde sikres det at produkterne ikke blandes. Luften er mærkbart tør og filtreres så den også er meget ren. Ved at bure produktionen inden i glas kan man skabe meget rene miljøer. Spor af andre stoffer end de som skal være der forebygges ved omhyggelig rengøring. Rengøring så minutiøs at, den kan tage 24 timer, som skal efterfølges af mange timers tørretid. Derfor foregår der også grundig logistisk planlægning af produktionen. Kontinuerlig produktion sikres ved store batches og man starter fx med Selen Precise efterfulgt af selen med zink. Sidst men ikke mindst efterlever personalet hygiejniske standarder, som omhandler påklædning, ringe, ure og piercingringe og forbyder brug af tyggegummi, pastiller og bolsjer i produktionen.

Copyright Pharma Nord

Produkternes kvalitet sikres på flere måder. For hver halve time tages der prøver, som dokumenteres minutiøst. De kontrolleres manuelt på mål og vægt. Der ud over kontrolleres tabletternes brudstyrke, højde og opløselighed i vand. Endvidere måles gelatinens tykkelse ved de bløde kapsler. På fabrikken findes en række laboratorier, som har til opgave at kontrollere kvaliteten i alle stadier. Første stadie er at kontrollere at, grundbestanddelene har den rette kvalitet, renhed og styrke. Intet kommer ind i produktionen uden godkendelse. Næste stadie er kontrol af produkternes opløselighed. Og til sidst kontrolleres de færdige produkter for om alle indholdsstoffer stadig er tilstede i produktet.
Omfattende forskning og udvikling kombineret med høje standarder for, hvilke stoffer der tilføres produktet, medvirker til produkternes høje optagelighed.

Copyright Pharma Nord

Pakkerierne er et eventyr for sig. Lige som produktionen er der flere glasbure, hvori personalet i samarbejde med en avanceret maskine, pakker produkterne. Maskinen står for at pakke tabletterne i blister, som består af plast og folieres med aluminium. Undervejs kontrolleres med foto og vægt om blister og pakker er fyldte. Personalet står for at lægge blisterpak og folder i æskerne, som pakkes i kartoner og til sidst kasser. Jeg er forundret over at, man ikke har valgt at mekanisere mest mulig, men Troels svarer mig at, han er stolt af at, virksomheden tilbyder produktionsarbejdspladser i et område, hvor der ellers ikke findes mange arbejdspladser af den type.
Overalt, hvor vi kommer er personalet naturligt, godt tilpas og det er tydeligt at Troels har en god kontakt til hver enkelt. Han fortæller også om den positive fejlkultur, som medvirker til at sikre den bedst mulige produktion og jeg bemærker at, personalet har en rotationskultur hver halve time, der forebygger nedslidning, som følge af ensformigt arbejde. Endvidere fortæller Troels at, hvis maskinerne melder fejl er personalet meget hurtige og rutinerede i at få den til at køre igen.
Undervejs på vores tur rundt i produktionen støder vi på en række tætlukkede skabe. Troels fortæller at, dette er stedet, hvor produkterne stresses med henblik på at sikre at produkternes kvalitet og indhold er ligeså godt på den sidste holdbarhedsdag, som på den første. Skabene rummer stikprøver af produkterne, som efter endt stress underlægges laboratoriekontrol.
Fabrikken har eget trykkeri, hvor samtlige æsker trykkes, pålægges både gul og sølvtryk og sidst på linjen standses ud. Det foregår på smukke gamle Heidelbergmaskiner. De lyder som en gammel fiskekutter med et-taktsmotor, der dufter herligt af smøremiddel og mere diskret af papir.
Det sidste på ruten er lageret, som er opdelt i et lager, hvor de mindre bestillinger plukkes og pakkes, samt et lager, hvor større forsendelser til en hel del lande pakkes. Hver pallefuld wrappes med folie og pakninger til varmere lande mærkes, med opbevaringstemperatur samt oplysning om at pakningen rummer en klimadevice sådan at, der kan følges med i, hvordan varen opbevares.
I lageret bemærker jeg for første gang at, der er videoovervågning. Troels fortæller at, der er opsat overvågning i hele produktionen, for at kunne spore de enkelte batches, hvis der opstår problemer med et produkt.
Alt i alt en informationsmættet dag, som jeg håber, nu glæder mange nysgerrige læsere.