Kontakten

Hvilken glæde, da jeg opdagede Greta´s mail i min mailboks.
Der stod:
Det er så flot en omtale du har gjort af Blå Viol julearrangement.
Måske du kunne hjælpe med at få Bamser uden grænsers budskab ud om at nørkle til flere steder, bamser til hospitaler m.fl.
Greta
Selvfølgelig vil jeg det, skrev jeg i en fart, for jeg havde været lidt længe om at opdage Greta´s mail.
Jeg fik aftale i stand og jeg troppede glad og fro op, med strikkepinde og nogle garnrester. Nørklerne mødes regelmæssigt i strikkeriet, på den Blå viol i Skive. Her har de egne gemakker, hvor de har plads til deres garnforråd og alle de færdige nørklerier. Senere får jeg at vide at i Salling Centret Durup mødes en anden flok nørklere regelmæssig.

Nørklerne
Der sad vi så og hyggede os imens vi talte om hverdagens skærmydsler. Greta som er primus motor for gruppen, deler ud af sin interesse og forståelse imens hun på sin varme og forstående måde spørger ind til, hvordan det går for hver enkelt af gruppens deltagere.
Det er lidt forskelligt, hvor meget jeg får at vide af nørklerne, men til højre for mig sidder en dejlig kvinde som fortæller mig, at hun strikker halstørklæder og strømper, fordi det er hun bedst til. Skønt siger jeg bare. Der er da masser af mennesker der har brug for et par lune strømper og et lunt halstørklæde.

Længere til højre sidder en dame og strikker en barnetrøje med små skildpadder på. Overfor mig sidder Greta og Lars. Lars er en rigtig humørspreder og et pjattehoved af Guds nåde. Han klipper mobiler ud af karton. Til højre for Greta sidder en kvinde jeg også talte med til julearrangementet. Hun hækler lige ud af sin fantasi, den ene smukke ting efter den anden. Men da Greta senere spørger om, der er nogle der vil hækle et Kaj Bojesen krammedyr til Trapholt Museet svarer hun, at hun kun forstår at hækle det hun selv finder på.
En af nørklerne til venstre for mig har medbragt et pænt antal Rasmus Klump mobiler, der kun mangler en tråd for at komme op at hænge. Den opgave ordner Greta. En anden laver små bitte bamser til hospitalsklovnene Viborg og Ålborg og hun fortæller glad at bamserne også ofte er at finde på personalets uniformer.
Så imens jeg starter på en bamse, strikker eller hækler de øvrige nørklere på hvert sit projekt.

Udstilling af Bamser Uden Grænsers produkter.

Senere, da der er kaffe, får Greta sammen med en af husets daglige ressourcepersoner, lavet en fin udstilling med alle de ting nørklegruppen har lavet.
På billedet ses: Bamser til børn indlagt på Viborg Sygehus; bamser til børn der kommer i Barnet Blå Huse; bamser til børn i Rumænien, som formidles via International Kirke; bamser til børn hvis forældre er indsat, via projektet Savn; huer og halstørklæder til de hjemløse; børnetrøjer, tunikaer, barnevognstæpper, hagesmækker, mobiler med børnemotiver til Barnets Blå huse samt Tuba og tæpper til herberger. Et ganske imponerende syn.

Bamse Greta/ primus motor
Greta kaldes både bamse-mor og bamse-Greta, men hun vil helst omtales primus motor, fordi hun gerne vil at Nørklerne værdsættes for det store arbejde de gør.
Ved mit første møde med nørklerne og Greta, fornemmer jeg klart en stærk tro på Gud i den måde Greta udviser omsorg, glæde og taknemmelighed på. Drivkraftens styrke tager man heller ikke fejl af, så den må jeg spørge ind til.
Historien er som så. På et tidspunkt midt i livet havner Greta i en situation, hvor hun tildeles førtidspension, uden at være i stand til at acceptere dette faktum. I den ultimativt ulykkelige situation, vælger hun at kontakte sin daværende præst, Karl Christensen, som efterfølgende insisterer på at komme, samme dag og give Nadver. Den dag blev skælsættende fordi, Jesus trængte ind i hendes hjerte, sammen med mening og lyst til livet.
Det blev til et to timer langt møde, med Karl Christensen og hans hustru, som netop stod for at rejse til Albanien, for at udføre missionsarbejde.

Da kom idéen ud af det blå.

Præstens hustru fik lidt garn og strikkepinde sammen med spørgsmålet, om ikke det kunne være en idé, at der kom bamser med til Albanien. Ja så sandelig ville det det, blev der svaret. Så på denne skælsættende dag startede hele eventyret om ”Bamser uden grænser”. Og Greta, som ellers nok har mærket modgang i tilværelsen, fandt gennem bamserne, lysten og energien til at sætte processen i gang. Ikke nok med det, hun fandt glæden og drivkraften i handlingen at glæde andre. Hendes motto er. Lad os være os selv og hinanden til gavn og glæde.
I årene der er gået siden, har Greta uddannet sig til Diakon og deltaget i mange kurser for frivillige.

Begyndelsen
I 2001 startede eventyret. Da Først Greta havde fået tilsagn om, at det ville være en rigtig god idé, med bamser til Albanske børn, fandt Greta et nyt indhold i tilværelsen. Hun fandt den indre drivkraft og gav den lov at sprudle.
Det førte til en lang række af initiativer. Den gamle station i Durup, blev ikke længere brugt og var noget forfalden. Men det skulle ikke være sådan, for det lykkedes at få bevilget §18 midler til at sætte den i stand. Efterfølgende fik hun kontakt til et par gæve gutter, som var på kontanthjælp, men rigtig gerne ville udføre malearbejdet. Resultatet blev rigtigt godt, hvilket de havde stort udbytte af og var meget stolte over.
Nærmest samtidig skrev Greta et lille opråb i den lokale sprøjte og kom på den måde i kontakt med de allerførste Nørklere, som efterfølgende kunne samles vederlagsfrit på stationen i Durup. Og det var der mange som gjorde. En af dem kom gennem femten år og arbejdede koncentreret og med glæde indtil kort før sin død som 93årig. Nu samles Nørklerne på Center Salling (den tidligere Durup Sparekasse), blandt andet for at samle bamsestykkerne.

Drivkraften
Drivkraften styrkes af den taknemmelighed hun overbruses med, når bamser og meget andet bringes ud til de mange forskellige modtagere. Hun er også særligt glad de takkehilsner hun modtager. For eksempel når der afleveres bamser til Hospitalsklovnene i Viborg og Ålborg samt Løbeklovnen Aage Øster.
De allerførste bamser kom altså til Albanien. Siden rejste bamser og meget andet godt til Børnehjemmet i Bukoba, Tanzania og Børnehjemmet i Amarngavit, Grønland. Greta viser mig glædestrålende billeder fra, da børn fra disse steder besøgte hende Danmark.

Avgust og Greta.

Avgust
Avgust blev en dag afleveret på trappetrinet hos Greta. Ganske som et andet hittebarn. Ingenting hed han, men det kom han til, for der måtte jo findes et liv og formål til så herligt et væsen.
Avgust fik dette navn fordi hans første opgave i livet blev at tage imod og hjælpe børn, som besøgte den lokale læge. Netop derfor blev navnet Av-gust. Hånden gjorde ondt og måtte behandles med et plaster.
Avgust er en slaskedukke så stor som et voksent menneske. Han har meget lange arme og ben, et charmerende og glædesfyldt ansigt og så har han nissetøj på, derfor er han også hvert år med i Juleoptoget i Durup, hvorefter han holder en meget lang ferie, for så at tage på besøg forskellige steder op til jul. I 2018 var han hos de gamle på Balling Ældrecenter, som holdt meget af hans besøg.

Fortsættelsen
I mere end ti år dannede Den Gamle Station rammen om nørklernes arbejde. Den gang kaldte de sig ”Flittige Hænder”.
På et tidspunkt får Greta kontakt til Den Blå Viol i Skive og indleder et samarbejde sådan at, der startes en gruppe, som mødes i lokaler de kalder Strikkeriet. Gruppen i Durup fortsætter ufortrødent.
Hen ad vejen ændrer aftagerne sig fra at være børn i andre lande til mest at være børn og udsatte i Danmark.
Selv om man let kunne foranlediges til at tro at, bamserne mest kommer til Blå Kors foretagender, skal man ikke være i tvivl. Greta er meget aktiv i sit opsøgende arbejde og tager personligt kontakt til alle de steder, hvor hun tænker at bamserne kan gøre gavn. Bamser gør det heller ikke alene længere, fordi nørklernes arbejde og initiativer skal have lov at blomstre. Gennem tiden bliver der søsat mange forskelligartede ideer lige fra indsamling og rengøring af aflagte briller, der efterfølgende blev doneret til mennesker i Tanzania, som kunne drage nytte af et sæt briller. Eller det der i dag betegnes med det moderne og bæredygtige ord ”upcycling”, som i bund og grund dækker over, at sy skjorteærmer om til servietter, sengebetræk, barnevognstæpper, hagesmække og meget andet.
Der er absolut heller ingen betingelser for, hvilken type håndarbejde man som nørkler byder ind med. Derfor bliver der både syet, hæklet, strikket og sikkert meget mere, jeg ikke lige har fanget.
I det hele taget betyder det meget for Greta at nå ud med budskabet:

”Når livet er svært, så tag fat i en lille og overskuelig positiv ting og tag livet derud fra. Tilpas indsats og portionstørrelse til hvad du formår og husk at anerkende dig selv derfor”.

Modtagere af donationer
Samtlige produkter bliver doneret til mennesker og især børn, der har svære forhold i tilværelsen.
jeg har haft kontakt til nogle af de organisationer, der har modtaget bamserne, for at spørge ind til, hvordan de bliver modtaget, hvilket du som vedholdende læser finder senere i artiklen.
Bamser Uden Grænser har valgt ikke at lave faste og langvarige aftaler om, hvem de donerer deres produkter til. I stedet opsnuses der konstant nye steder med behov for en donation.
Her vil jeg benytte lejligheden til at illustrere nogle af de mange forskelligartede steder, der doneres bamser, tøj og tæpper til.

Venligboerne.
Bamsehospitalet i Bruuns Galleri.
Skadestuerne i Viborg og Sundhedshusets skadestue i Skive.
Akutmodtagelsen Holstebro sygehus.
Børne og unge afdeling Viborg sygehus.
Socialt akuttilbud.
Hospitalsklovnerne som kommer På Viborg og Ålborg sygehus.
Løbeklovnen Aage Øster, som løber mange penge ind til Hospitalsklovnene.
Projektet Brus, Skive kommune.
Helligsølejren for psykisk og fysisk udviklingshæmmede.
En udstilling på Trapholt museet, hvor hæklede Kaj Bojesen krammedyr senere doneres til receptionen på Kolding sygehus, som gerne vil gøre sygehuset mere børnevenligt og Horsens Statsfængsel, som har modtaget fem krammedyr at hænge i vinduerne.
Lions Club får lotterigevinster.
Jelling asylcenter.
Skivehus skole.
Hospice Limfjords genbrugsbutik.
Fængsler flere steder i Danmark.
Blå Kors: varmestuer, herberg, blå huse, Tuba, sommerlejre, julelejre og meget mere.

PR.
Der foregår naturligvis også PR arbejde, på steder som Skive Gymnasium og HF, kræmmermarkeder og ugeblade.
Det er meget sjældent nødvendigt for Bamser Uden Grænser at købe deres råvarer, fordi garn og meget andet på forunderlig vis finder vej til dem, så det kan blive forvandlet til de mange kreative påhit. Dog fortælles, der om de gange, hvor kager er blevet byttet med skjorteærmer og andet nyttigt.

Væsentlige budskaber
Det er gennemgribende tydeligt, hvor meget det betyder at takke for alle indsatser og donationer. Samtidigt lægges der energi i at udstråle positivitet og opmuntring, hvilket blandt andet kommer til udtryk i små, men kraftfulde udtryk som:

”Strik en pind eller to, det gør glæde kan du tro”.
”Se muligheder frem for begrænsninger”.

Eller når der inviteres til deltagelse i Nørkleriet:

”Hele verden har brug for bamser, ikke mindst herhjemme i Danmark.
Vi har også brug for din hjælp”.
”Send os gerne bamsestykker og vi samles om at montere dem.
Besøg os gerne i Durup eller Strikkeriet på Den Blå Viol”.

Omfanget
Omfanget af det som produceres er ubegribeligt og ville blive kedeligt, hvis det blot blev remset op, så her er nogle få eksempler fra 2018.

1233 bamser
259 krammedyr
68kg tæpper
412 små bitte bamser
125 huer
35 bolde
37 trøjer og
305 stykker af alt muligt forskelligt.

Højdepunkt
Et højdepunkt for Greta, var da en af ”Bamser Uden Grænser” bamserne kom med i den tidskapsel, der i 2015 blev indmuret i Skive Rådhus. Bamsen kom i tidskapslen, som i øvrigt blev lavet af Skive Tekniske Skole, sammen med blandt andet en Hancock øl, en hestesko fra Skive Travbane og syv andre ting som kendetegner Skive. Og da Arkivar Niels Mortensen valgte at fremhæve netop en af bamserne fra Bamser Uden Grænser i sin tale den dag, ville glæden ingen ende tage.

Dette og sikker meget mere kan der fortælles om arbejdet i forsamlingen Bamser Uden Grænser, men tydeligt er det, at Greta her har fundet vejen og har bevæget sig fra en situation, hvor livet er svært, til sammen at være en betydelig figur i lokalsamfundet.

Har du lyst til at bidrage med en bamse i ny og næ får du opskriften her.

Bamser uden grænsers bamseopskrift -Strik en bamse-Glæd et barn.
Brug de garnrester du har. Brug din fantasi. Bamsen strikkes på en pind tyndere end opgivet på garnets banderole.
Hoved: Slå 3 masker (m.) op. Tag 1 m. ud på begyndelsen af hver pind, til i alt 44 m. Herefter strikkes nu 2 m. sammen på begyndelsen af hver pind, til i alt 34 m.
Kroppen: Strik 18 riller.
Ben: Strik 17 m. vend. Strik nu 14 riller. Luk maskerne og afslut benet. Strik det andet ben magen til det første.
Arme; Slå 15 m. op Strik 12 riller: Armene lukkes af som til benene
Greta Markvart Mortensen ønsker god arbejdslyst
OBS bamsestykkerne monteres I Durup og du må helt sikker gerne være med.

For at illustrere, hvordan især bamserne modtages har jeg taget kontakt til nogle af de institutioner som har modtaget donationer fra Bamser Uden Grænser. Deres beretninger kommer her.

Fængslerne
I fængslerne, der har modtaget bamse donationer, anvendes de på forskellig vis.
Udgangspunktet er at det er ganske svært for et barn at leve med at, deres far eller mor er indsat og de må undvære en så vigtig person i en del af deres opvækst. Barnet må naturligvis gerne besøge far eller mor, men denne oplevelse kan også være ganske overvældende og uoverskuelig. Sidst men ikke mindst har far eller mor ikke nogen nævneværdig indtægt imens de er indsat, så det kan være svært for dem at få råd til at give deres barn en gave til jul eller fødselsdage.
Derfor har fængselsbetjenten mulighed for at give barnet en bamse som tryghed på vejen ind til deres far eller mor, der kan være bamser og bolde at lege med i besøgslokalet eller bamserne doneres til de indsatte så de har mulighed for at give deres barn en gave.

Børneafdelingen på Viborg Sygehus
Nogle af bamserne går til børn på Viborg Sygehus. Her fortæller afdelingssygeplejerske Dorthe Goul, at de giver bamserne, som en trøst, til de børn der skal have foretaget en ubehagelig undersøgelse eller noget lignende.
Jeg spørger Dorthe Goul om, hvad børnene synes om de strikkede bamser, jeg tænker jo, at danske børn er ret forvente med legetøj. Men svaret er, at bamser bare kan noget særligt og at børnene bliver glade for bamserne som yder tryghed i en for dem ubehagelig situation. I virkeligheden er de helt upåvirkede af om, bamsen er hæklet, strikket eller købt.

Viborg Sygehus
Hovedindgangen

Børneafdelingen er glade for at modtage bamserne fordi de ikke som sådan har midler til den slags små gaver.
Tryk Fonden donerer også bamser, men disse anvendes som tryghed til de børn der skal opereres og udleveres lige inden narkosen gives.
Når nørklerne er samlet læser Greta takkehilsner op. Takkehilsnerne har stor betydning for nørklerne fordi de både varmer sjælen og bringer bud om, hvor de små væsener havner.

En af de mange hilsner er fra en bedstefar, som fortæller om den dag en af børnebørnene måtte på sygehuset akut. Alle i familien var berørte af situationen og bekymrede sig for, hvordan den lille purk ville klare denne oplevelse. Men da dagens læge ankom med en af ”Bamser Uden Grænsers” små væsener i hånden og rakte den til purken, kom det til at overskygge alt, hvad der ellers skete under dette ophold. Nu glædes både purk og familie over det lille væsen, der udførte mirakler da det virkelig gjaldt.

Ved receptionen ved hovedindgangen til Viborg Sygehus har jeg bemærket denne lille opstilling til fordel for Bamser Uden Grænser.

Barnets Blå Hus
Barnets Blå Hus i Ålborg ledes af Bettina Poulsen, som fortæller, at da hun kom med en stor pose bamser og gav børnene mulighed for selv at vælge, hvilken bamse de gerne ville have, brugte børnene tid på at finde den helt rigtige bamse. Hun fortæller at, børnene gik vildt meget op i at vælge farverne på deres bamse og tænkte på, hvordan de kunne matche. Både strikkede og hæklede bamser blev modtaget med stor glæde. For de små børn indgik bamsen straks i deres leg, rundt om i huset og de blev taget med på ”rundvisning” i vores forskellige lokaler og fik en tur i hængekøjen med deres nye ejer.
Barnets Blå hus findes fem steder i Danmark og hjælper børn og unge af forældre, der har et alkohol- eller stofmisbrug. Tilbuddet er et behandlingstilbud til børn under tretten år og deres familier. Formålet er at give børnene et fristed, hvor rammerne er kendte og forudsigelige. Fristedet skal give børnene mulighed for at tale frit med voksne, som forstår deres problemer og være sammen med ligestillede børn. Forhold som er meget væsentlige, når man til dagligt forsøger at klare sig i en kaotisk verden, uden tilstrækkelig stabil og ansvarlig voksenkontakt.
Børn af misbrugsfamilier oplever også at skulle forholde sig til mange fagpersoner, hvilket er yderligere en årsag til Barnets Blå Hus søger at skabe et helle for børnene.
Barnets Blå Huse er også et sted for familier, der søger støtte til at fungere som familie.
Der arrangeres flere forskellige aktiviteter, som foregår regelmæssigt.
Har man lyst til at arbejde som frivillig i et af Barnets Blå Huse, forpligter man sig for mindst et halvt år, fordi børnene skal have ro og tryghed.
Læs mere om Barnets Blå Hus her: http://www.barnetsblaahus.dk/

Blå Kors sommerlejre og julelejre for børn og unge
De små væsner fra Bamser Uden Grænser, kommer ofte afsted inden for organisationen Blå Kors. Derfor indledes dette afsnit med et par fortællinger, givet af Jesper Myhre, om bamsernes vej til børnene.
Vi havde en dreng, der havde glemt sin bamse derhjemme. Det opdagede han først senere på lejren, da hjemveen begyndt at melde sig. Jeg sagde til ham, at jeg troede, der ville ske noget, og han ville ende med at få en bamse her på lejren (jeg ville ikke afsløre overraskelsen). Samme aften vandt han faktisk en bamse i en konkurrence og var overlykkelig. Senere da børnene fik en Omsorgsbamse, kom han løbende igen – nu med 2 bamser, og viste dem stolt frem.

Da det var tid til at give børnene bamser, blev det præsenteret som et tilbud (nogle få af de store drenge følte sig for barske til bamser). Så det var et tilbud. Senere på aftenen ville nogle af de store drenge alligevel gerne have en bamse.
De små kom løbende og stilede sig i kø for at få en bamse. Der blev snakket ivrigt, om man skulle vælge sin yndlingsfarve eller en skør bamse med masser af farver. Stor bamse eller lille. Knapper eller “halstørklæde”, glimmer-stof eller ej.
De gik vældig meget op i det, og bamserne gav helt sikkert megen glæde den dag – og jeg er sikker på, de stadig gør det den dag i dag. For jeg tror, flere af børnene bruger/leger/sover med bamserne i dag.

Blå Kors afholder hvert år sommer- og julelejre for udsatte børn og unge. Børnene på lejrene kommer blandt andet fra familier med alkohol- og rusmiddelproblemer, fattigdom, psykisk sygdom og andre sociale problemer.
Der er deltagerbetaling på mellem 750kr og 1250kr per barn. Ofte betaler barnets kommune, alternativt kan der søges om en friplads.
Hvert år arbejdes der intenst på at søge fondsmidler hjem til lejrene og til familieudflugter. Ligesom der arbejdes på at finde egnede lejrpladser. Børnene har ofte særlige behov, som for eksempel gør det nødvendigt, at der er mange mindre værelser i stedet for én stor sovesal.
I 2018 er der gennemført fem sommerlejre af en uges varighed. Og der er planlagt to julelejre af 4 dages varighed.
Lejrene gennemføres med hjælp fra mange frivillige, som hjælper med aktiviteterne og medvirker til at skabe tryghed, positiv voksenkontakt, gode stunder, nye venskaber og oplevelsen af fællesskab. Fællesskabet opstår fordi alle børn på lejrene har lignende baggrund.
Blå Kors undersøger ikke børnenes baggrund og der stilles ikke betingelser for deltagelse på lejrene. Børnene får lov at være på lige vilkår med alle andre børn og får på den måde mulighed for at erfare nogle andre normalitetsnormer.
Når børnene er på lejrene, afleverer de deres mobil til lejrchefen og har mulighed for at benytte den i et afmålt tidsrum af dagen. På den måde skabes der fokus på at være til stede i nuet og opleve mest muligt sammen med andre børn.

Linda Nyholm cand. Negot i turisme har undersøgt, hvilken betydning det har for børn og unge at være med på Blå Kors´ sommerlejr. Hun har dokumenteret effekter som: øget selvværd og selvtillid; at børnene lærer nyt og ændrer adfærd og får venner. Se mere her: http://lejre.blaakors.dk/ferielejre-for-boern-og-unge/omtale/sommerlejres-positive-effekter

International Kirke sender bamser til Rumænien
For at høre mere om bamsernes rejse til Rumænien tog jeg kontakt til International Kirke. Her ville

Bamser med mere doneres til NTCI

Inger Moor Højer gerne fortælle mig om deres arbejde. Så vi mødtes over en dejlig kop varm drik. Inger fortæller at NTC (Need to Care International) er den organisation, som den velgørende indsat gennemføres udfra. Deres kirke hed tidligere Pinsekirken. NTC praktiserer en meget konkret og lokal form for støtte i Rumænien. Dette gør de i et tæt samarbejde med lokale personer, som har betydeligt indblik i lokalbefolkningens forhold og besidder stillinger der gør dem i stand til at sikre, at hjælpen bringes i anvendelse, uden administrations udgifter eller andet svind. International kirkes medlemmer bringer selv de mange donationer til Rumænien og de medlemmer som tager med til Rumænien for at sikre overdragelsen, betaler selv for deres rejse og ophold.

Inger fortæller, at de små væsner fra ”Bamser Uden grænser” gives til børn, som ellers slet ikke ville have fået en julegave. Glæden i disse børns øjne er helt ubeskrivelig, hvilket International Kirkens medlemmer selvfølgelig er taknemmelige for at være en del af.

Inger Fortæller også om, hvordan NTC indsamler skolematerialer, så banale som hæfter, blyanter og viskelædere, for at hjælpe børnene i skole. Der er faktisk gratis skole for alle børn i Rumænien, men familierne skal selv sørge for skole artikler som hæfter, blyanter og viskelæder. Familierne kan have så trange kår, at børnene hver sommer, visker deres hæfter rene, så de er klar til brug i det nye skoleår. Vi andre synes måske, at det hører under banaliteter, men Inger fortæller, at forældrene hellere vil holde deres børn hjemme fra skolen, end at udstille deres armod.
NTC vælger til tider også at støtte, så målrettet som en enkelt familie. Det lokale samarbejde har stor betydning for, hvor støtten gives sådan at, den gør mest muligt gavn.

En af succeshistorierne handler om en børnerig familie, hvor NTC målrettet og gennem en årrække har støttet en familie med tøj, skolematerialer og betalt uddannelsen til den ældste af børnene, som nu arbejder som læge og har mulighed for at forsørge sine forældre og søskende.

Fattigdommen er meget udtalt i Rumænien, især i landområderne, hvor infrastrukturen er ringe, hvilket gør det svært at få arbejde. Derfor fastholdes dele af befolkningen i en tilværelse der slet ikke følger med udviklingen. Blandt andet fortæller Inger, at selv simple plast produkter har langt højere rang, end for eksempel kvalitets legetøj af træ.
Vil du vide mere om NTC´s arbejde eller vil du gerne bidrage med: skolematerialer, legetøj eller tøj kan du anvende disse link.
https://www.facebook.com/needtocare/
www.needtocare.dk

Et par ucensurerede takkehilsner

Kære alle i frivillige bamse strikkere.
Jeg vil på børnene og personalets vegne sige tusind tak for jeres donation af 50 søde bamser til asylbørnene, som de kan få i julegave når vi når den 24. december.
Det er så kæmpe flot stykke arbejde og jeg ved bamserne vil gøre lykke hos børn og forældre når de pakker deres julegave op.
Det er så dejligt i har tænkt på asylbørnene som dermed kan få glæde af lige netop den bamse som bliver deres.

Kærlig hilsen
Pædagog i asylbørnehaven.

Kære Greta
Jeg vil gerne sammen med lederne har nødherberg, væresteder, familienetværk m.m. – samt cheferne på kontoret – sige dig og jeres strikkeklub en KÆMPE STOR TAK for alle de fantastiske ting, som I har strikket og givet til socialt, udsatte i Blå Kors.

Folk var bare SÅ begejstrede, da de så alle de ting, som I har strikket, og jeg skal hilse og sige, at de kommer til at gøre en kæmpestor forskel for en masse mennesker. Der vil være rigtig mange mennesker, som nu ikke vil fryse nær så meget pga. de dejlige varme ting, som I har strikket.

Og de søde børnetrøjer……………de var SÅ fine, og blev fordelt til Barnets Blå Huse. Bamserne gik både til Barnets Blå Huse og Familienetværk i Århus – og jeg delte jeres fine juleklip ud til dem, som stod uden på kuverterne.

Så igen en KÆMPE STOR TAK til jer alle – og vi ønsker jeg en rigtig glædelig og velsignet jul.

Med venlig hilsen         Ulla Britt Jensen
Blå Kors Danmark       Chefsekretær
Tlf. 86811500                Leder Den Blå Linje

Kære Greta Mortensen

Jeg vil gerne, hvis du vil hilse alle strikke damerne og sige dem tusind tk for de fine bamser, tæpper, huer og trøjer, som jeg har fordelt sådan:
Huer og hagesmække er uddelt til “Mor barn gruppen”, som er unge og sårbare mødre.
Bamserne er givet til “Børnegruppen”, som er en samtalegruppe for børn med en psykisk sårbar forælder.
Tæpperne og trøjerne er fordelt til to familier, som ikke selv havde råd til at købe varmt vintertøj.
Det har i alle tilfælde givet stor glæde og taknemmelighed.

Endnu en gang tak.

Glædelig jul

Med Venlig Hilsen

Vivi Sørensen
Familieterapeut
Familiecenter Sabrogaarden

Kære Greta
Endnu engang mange tak. Dels for donationen af bamser, sengetæpper huer mv. til os. Det er vi altså utroligt glade for. Og dels for historien om Bamser Uden Grænser. Utroligt, at der eksisterer sådan nogen organisationer i vores lokalområde.
Uddelingen gik virkeligt fint. Der var rigtigt mange i vores café – også flygtninge, som vi ikke ser så ofte, men som vores frivillige har tippet om uddelingen. Der var mange, der blev rigtigt glade. Der var også en enkelt, der spurgte til strikkeopskriften på huerne – og det mener jeg, at du sagde, at du også godt kunne hjælpe med.
På trods af, at vi fik delt en hel del ud, blev der også noget tilbage (vi fik delt ca.2/3 af det, du gav mig, ud). Det vil jeg gerne give tilbage til dig, så du har mulighed for at sende det videre til andre med behov. Kunne det passe, hvis jeg kom forbi med det fredag formiddag? – eller er det bedre på et andet tidspunkt?
I øvrigt er der alligevel ikke behov for det ekstravarme tæppe. Der er åbenbart nogen, der allerede har sørget for, at den pågældende flygtning har fået et, læs varme tæpper.
Håber mailen går igennem denne gang.
Venlig hilsen
Jeppe Tandal Nielsen,
Venligboerne/Kultur På Tværs